Старобългарски речник
воска 
воска -ꙑ ж Войска, войнство моⷧ҇ на воскѫ дѫште СЕ 19а 1 Изч СЕ Нвб войска ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА во̀ска ДА Срв Войсков ФИ СтИл,РЛФИ