Старобългарски речник
водьнъ 
водьнъ -ꙑ прил Който се отнася до водата, водите, вълните и под.; воден ꙁапрѣт вѣтрѹ. ꙇ влъне(н)ю водънѹмѹ М Лк 8.24А да не потопітъ мене бѹрѣ водьнаѣ СП 68.16 положлъ есꙇ рѣкꙑ въ пѹстꙑнѭ. сходіща водьнаа въ жѩждѫ СП 106.33 ꙁбавтель на еръданъ пршелъ естъ. да водьнꙑ родъ осттъ СЕ 2b 25 прмѧталъ сѧ ... ꙇс кѫпѣл водънъѩ СЕ 54b 13—14 мꙙкъко же стъство водьно. камен подражво прѣтвор сꙙ С 90.10 гладъ не хлꙙбьнꙑ н жꙙжда водънаꙗ С 135.7 ꙗкоже югъ. топлѣ вьꙁвѣꙗвъ помрьꙁъшꙙѧ водꙑ. на прьво стъство водъно прводтъ С 349.8 водьнꙑ трѫдъ Водянка; болест, при която се събира течност в тялото сѫщааго несъдрава. трѫдомь водънꙑмь. ꙇцѣл  СЕ 31b 2 водънааго трѫда стрѹѧ ꙁьлꙗ С 476.27 водьнꙑ трѫдъ мѣт ὑδρωπικός εἰμι Болен съм от водянка лвкъ еднъ мꙑ водънꙑ трѫдъ М Лк 14.2А, СК водьн прѣлоꙁ Стомашно разстройство моⷧ҇ наⷣ҇ трѫдовтомь  водънꙑм прѣлогꙑ СЕ 31а 17—18 М А СК СП СЕ С Гр τοῦ ὕδατος τῶν ὑδάτων водънъ Нвб вòден ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА водний НГер МлБТР Срв Водна МИ Водно МИ Водни пад МИ Воден МИ Водници МИ СНМБ Водната пропаст МИ Водния дол МИ КП,МИБелосл Горно Водно МИ ВК,Мя Воден МИ ПК,Пр. в им Водняни МИ Водани Вог’ани МИ АМС,Мак. код Воден м ЛИ СтИл,РЛФИ