Старобългарски речник
водьнотрѫдовтъ 
водьнотрѫдовтъ -ꙑ прил същ водьнотрѫдовтꙑ м ед ὁ ὑδρωπικός Болен от водянка човек ѡ водънотрѫдовтѣемь М 76b 31 Срв. З130а 20 Изч М З водънотрѫдовтъ Нвб Срв воднотрудие ’водянка’ МлБТР