Старобългарски речник
водонось 
водонось - ж Съд за вода, ведро въꙁъмъ водонось. наꙙ т пѫтьмь на рѣкѫ. прѣжде же дошьстꙗ іемꙋ прѣполовьнꙗ пѫт. обрѣте сꙙ водонось спльн҄ена водꙑ С 550.23,25 обрѣте же на рамѹ го водонось спльнь водꙑ С 551.6 С Нвб Срв водоносица ж ДА