Старобългарски речник
водоносъ 
водоносъ м Съд за вода, ведро наплънте водоносꙑ водꙑ М Йо 2.7А, О бѣ же тѹ водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ ... въмѣстѧшть по дьвѣма л тремъ мѣрамъ М Йо 2.6 З А О остав же водоносъ сво жена М Йо 4.28 З А Изч М З А О Гр ὑδρία Нвб водонос ОА МлБТР ЕтМл ЕтБАН Срв водоносач м ВА БТР водоносец м МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ