Старобългарски речник
вльньнъ 
вльньнъ -ꙑ прил Който се отнася към вльна I; на вълните въꙁалка же по пѣнамъ влънънꙑмъ ход.  ногѹ въ водѣ не омо С 344.23 море своѧ вльнꙑ съпрꙙтаѧ на шъств владꙑцѣ готовьꙗше сꙙ. а онѣхъ срьдьце вльньнꙑмъ ѹбоьнꙑхъ ѹстꙑ пѣнꙗаше С 399.9 Изч С Гр τῶν κυμάτων [вар. τῆς ϑαλᾶσσης] влънънъ Нвб Срв вълнист ОА РБЕ вълноват, вълнов РБЕ