Старобългарски речник
вльнаII 
вльна -ꙑ ж Въ̀лна вдѣахѫ бо мѹ сѣднꙑ бѣлꙑ акꙑ вльнѫ С 47.29 Изч С Гр ἔριον Нвб влъ̀на остар ВА НГер ДА въ̀лна ОА ВА АК Бот НТ Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА вовна, вуна диал ДА Срв Вълнев ФИ Вълнаров ФИ СтИл,РЛФИ