Старобългарски речник
влъшьство 
влъшьство ср Магия, вълшебство тако м боꙁ. вльшьство нѣко бꙑсть С 74.21 нꙑнꙗ ѹвѣдѣхъ ꙗко тꙑ влъшъствомъ кръмш сꙙ.  бѣсованмъ многомъ С 165.29 же став насъ посрѣдѣ рѣкꙑ влъшьствомъ свомъ С 152.25 ѹвѣдѣшꙙ ... влъшьбнѫѭ хꙑтрость.  аб влъшъствомъ свомъ томааго от н҄хъ бѣса. въ обраꙁѣ кѹмрьстѣ прꙁъвавъше С 567.4 ьсо рад став насъ влъшъствомъ твомъ. прт на онѫ странѫ к тебѣ С 151.23 Изч С Гр μαγεία γοητεία вльшьство влъшъство Нвб Срв влъшба ж остар ВА РБЕ