Старобългарски речник
власфмлꙗт 
власфмлꙗт вж власвмлꙗт