Старобългарски речник
власфмсат 
власфмсат вж власвмсат