Старобългарски речник
втъфаг҄ 
втъфаг҄ ж МИ Витфагия — село в източните поли на планината Елеон, близо до Витания ꙇ егда прблж сѧ въ ерслмъ. ꙇ прде въ втфаћѭ. къ горѣ елеоньсцѣ М Мт 21.1 ЗI, А, СК. Срв. Мк 11.1 М, З;Лк 19.29 М З ꙇ пакꙑ грѧдѧі въ славѣ пръвѣе на жрѣбьц. отъ відъфагіѩ К 1b 3 Изч М З А СК К Гр Βηϑφαγή Βηϑσφαγή втьфагꙗ вѳагꙗ втꙿаћꙗ втфаігꙗ відъфагꙗ