Старобългарски речник
втеꙁда 
втеꙁда -ꙑ ж МИ Витезда — име на воден басейн край Ерусалимския храм естъ же въ ерсмѣхъ на овь кѫпѣл. ѣже нарцаатъ сѧ еврескꙑ втеꙁда М Йо 5.2 Изч М З А Гр Βηϑεσδά Βηϑζαδά Βηϑσαϊδά От евр beth ̣hisdā, beth zajtha ’дом на милосърдието’ вітеꙁда феꙁда