Старобългарски речник
всамбонъ 
всамбонъ м ЛИ Висамбон — име на мъж, споменато в Супрасълския сборник днъ же отъ прѣстоѧштхъ. всамбонъ менемъ рее. владꙑка нашъ нѣстъ ꙗкоже стоꙗт мѹ. нъ ꙁдъхнѫт  ѹмрѣт С 149.26 Изч С Гр Βισάμβων