Старобългарски речник
внъꙁантскъ 
внъꙁантскъ -ꙑ прил МИ Визадийски [визавдийски], който се отнася до Βιζάδη [Βιζάβδη] — селище в Персия (стрст)ъ ... їѧ. града внъꙁантїска (!). пр савор цр. перъсъстѣ Е 36б 3 Изч Е Гр [τῶν] Βηζαϊδέων