Старобългарски речник
внопца 
внопца м Винопиец, пияница се сь лвкъ ѣдъца  внопца М Мт 11.19 Срв.Лк 7.34 Изч М Калка от гр οἰνοπότης Нвб винопийца м Дюв НГер МлБТР ЕтМл РБЕ ДА Срв винопиец ОА ВА НТ АР РБЕ БТР ДА