Старобългарски речник
влтсъ 
влтсъ м Вид червей — селскостопански вредител ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ ... ꙇлосъ. влтсъ. каръкносъ СЕ 59а 17 Изч СЕ Гр ῥηξιφυλήτης Нвб Ø