Старобългарски речник
вдъфаг҄ 
вдъфаг҄ вж втъфаг҄