Старобългарски речник
вдъсада 
вдъсада -ꙑ ж МИ Витсаида — име на два града в Галилея, разположени на източния и западния бряг на Генисаретското езеро. Западната Витсаида се смята за родно място на апостолите Петър, Андрей и Филип. Западното селище е наречено още Юлия в чест на дъщерята на имп. Август [27 г. пр. н.е. —14 г. от н.е.] отде еднъ на мѣсто по(у)сто. града нарцаемааго вдъсада М Лк 9.10 З с же прстѫпвшѧ къ флпѹ. ꙇ же бѣ отъ вдъ(в)садꙑ галѣлѣскꙑѩ М Йо 12.21 З А ꙇ варт  на ономъ полѹ къ вдъсадѣ М Мк 6.45 З М З А СК Гр Βηϑσαϊδά От арам Bēt–Saida [Bēt–Sēda] ’място за риболов’ вѳсада втъсада