Старобългарски речник
веерьнꙗ 
веерьнꙗ ж 1. Вечерна служба, вечерня на о(р)ѳрос ... на веерън(.) П7 2. Вечеря, вечеряне  мрьтвааго съ жвꙑм сѫшта.  на веерн҄ съ господьн҄ веꙁлежꙙшта С 338.25 Изч С П7 Гр δεῖπνον Нвб вечерня ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР ЕтБАН БТР РБЕ ДА