Старобългарски речник
верѣꙗ 
верѣꙗ ж Верига ѣко съкрѹші врата мѣдѣна.  верѣѩ желѣꙁнꙑ съломі СП 106.16 хе бже нашъ. раꙁвръгꙑ ѫꙁꙑ съмрътънꙑѩ. нераꙁдрѣшаемꙑѩ. ꙇ верѣѩ адовꙑ СЕ 63а 24 съшедъ въ адъ. ꙇ верѣѩ вѣьнꙑѩ съкрѹшъ СЕ 63b 8  врата беꙁдрѣвꙿна кръстомъ хс сьломь. гвоꙁд же верѣѧ вѣьнꙑѧ съкрѹш С 462.18 въкѹпѣ же слꙑ въсклкнѫшꙙ. въкѹпѣ же врата въꙁꙙшꙙ сꙙ. въкѹпѣ желѣꙁꙿнаꙗ ѫжа  верѣѧ съкрѹшшꙙ сꙙ. въкѹпѣ ꙁатвор отъпадошꙙ С 466.3 Изч СП СЕ С Гр μοχλός κλεῖϑρον Нвб верея остар ВА