Старобългарски речник
вельфѣгоръ 
вельфѣгоръ м ЛИ Ваалфегор [Ваалпеор] — божество, почитано от моавците и амонитите [Чис 25.3,5]; наречено вероятно по името на планината Пеор [Фегор, Фогор] при Ерихон  пріѩстішѩ сѩ вельфѣгорѣ.  сънѣсѩ жрътвѫ мрътвꙑхъ СП 105.28 кꙿто ѹбо понѹд ждовъ жрът велфегорѹ С 127.5 Изч СП С Гр Βεελφεγώρ От евр Ba‘al Pe‘̄or велфегоръ