Старобългарски речник
веле 
веле междум о веле ὤ + Gen., ὦ + Gen За израз на възхищение, изумление, възмущение и под. — колко много, в каква голяма степен ѡ веле хсово ловѣколюб. ѡ веле юдно беꙁакон. ѡ веле въꙁвѣшен С 419.25, 26 ѡ веле медъ капьѭшт ѧꙁꙑкъ дѣт. ѡ веле не кѹпьно ѹн. богогодьнꙑхъ С 327.1, 2 ѡ веле ѹдеса двьна С 311.13 ѡ велеꙁълоба непрѣꙁнна ѡ велененавсть добрѹ Р II 4.12, 13—14 С Р Нвб Срв веле РБЕ