Старобългарски речник
васо 
васо -ꙗ м ЛИ Васой — един от 42–та мъченици, умр. мъченически в Амория, Фригия [ок. 842 г.]. Пр. на 6 март еднъ же отъ н҄хъ блага рода отъ дѣдъ славенъ же племенемъ. васо менемь С 62.26 вьнеꙁаапъ ѹꙁьрѣшꙙ слѫ кѫѭ ...  гласъ отъ н҄еꙙ страстоносьца васоꙗ С 64.24 да ꙗко додошꙙ на трѹдьнка хрьстова васоꙗ. вдѣвъ ꙗко рꙁꙑ растръꙁаѭтъ самъ сꙙ съвлькъ рее С 64.11 мѣсꙙца марта. ꙁ҃. мѫене стꙑхъ ... мѫенкъ. ѳеѡдора ... калста. васоꙗ.  дрѹжнꙑ х С 54.7 Изч С Гр Βασόης Βασσόης Βασώης