Старобългарски речник
васнь 
васнь нареч За израз на несигурност, предположение — изглежда, може би, вероятно, уж, май [че] васнь крьстꙗн проклꙙшꙙ мꙙ.  богъ хъ мѫтъ мꙙ С 222.5 повѣждь м старье како прѣобдѣ слѫ ѧ.  не гнѣва сꙙ на тꙙ. васнь рекѫ т мже млоства стъ. то тѣмь т стъ дала жвотъ  не ѹморла тебе С 226.19 нъ сего нѣмь съпсаѭштмъ. оставьѭ съповѣдат добрѣ бо вдѣ. ꙗко мноꙁѣмъ васнь по того ѹмрьтв(і) спѣшьнѣ бѫдетъ съⰰат. трѹдꙑ же  гоненꙗ  бѣдꙑ С 302.3 въпраша платъ. васнь ждовъ ловѣколюбвѣ. то л рекѫ. васнь С 432.16,17 по ꙁаконѹ нашемѹ длъжьнъ стъ ѹмрѣт. кꙑ ꙁаконъ кꙑм словесꙑ ꙁвѣштамъ. васнь поьтенꙑм дьнесь С 434.24 васнь кто васъ бꙑ хотѣлъ такъжде бꙑт С 446.18 Изч С Гр τάχα ὡς εἰκός Нвб Ø