Старобългарски речник
васле 
васле -ꙗ м ЛИ Василей — епископ на Херсон Таврически, умр. мъченически заедно с Капитон, Елпидий и др. по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 7 март не прѣстаѭштѹ спѹштат еппꙑ вь вьсꙙ странꙑ еꙁꙑкъ ...  сѣмо же стъ херсоньскꙑ градъ. отъ таврьскꙑѧ ꙁемьѧ менемь васлеа С 535.8 ѹꙙште правовѣрꙿно вьслѣдъствѹѭште стоуѹмѹ васлеѹ С 538.18 днъ же нѣкꙑ (съ) стꙑмъ мѫенкомъ васлеемъ бꙑвꙑ С 538.7—8 жт  страсть стꙑхъ оць.  епскѹпъ бꙑвъшїхъ. васлѣа. каптона. мѫенꙑхъ вь херꙿсон С 532.21 С васлѣ