Старобългарски речник
варь 
варь - ж Дворец, палат бъ въ варъхъ его ꙁнаемъ естъ. егда ꙁастѫпаетъ  СП 47.4 вар слоновьнꙑѩ βάρεις ἐλεφάντιναι Дворци от слонова кост въꙁлюбілъ есі правьдѫ ѡтъ варь словенꙑхъ (погр. вм. слоновенꙑхъ, Север., с. 59, бел. под линия) іꙁ ніхъже въꙁвеселшѩ тѩ СП 44.9 Изч СП От гр βάρις Нвб Ø