Старобългарски речник
варъII 
варъ м Вар [строителен материал] мамꙑ двѣ пешт. на творен варѹ горꙙшт прсно на ꙁъдань трѣбьнкѹ нашемѹ С 540.18 Изч С Нвб Срв вар ж ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ