Старобългарски речник
варахс 
варахс -ꙗ м ЛИ Варахисий — монах, умр. мъченически [ок. 326 г. или 330—331 г.] в Персия по времето на Шапур [Сапор] II [309—379 г.]. Пр. на 28 март обрѣтошꙙ сꙙ въ персьстѣ ꙁем ... дъва брата варахс  їѡна С 255.12 такожде же  т мѫенц вдѣвъше свꙙтаꙗ їѡнѫ  варахсѡна ... такожде  їно много поѹаахѫ свꙙтаꙗ С 256.5 поштꙙд ѹдовъ свохъ варахс.  не въсхошт беꙁгодьнѣ осѫдт себе С 269.14  тако прѣдастъ дѹшѫ свꙙтꙑ варахс.  тако пострада съ вьсѣм стꙑм С 270.20 С Гр Βαραχίσιος варахсѡнъ