Старобългарски речник
валꙗт сѧ 
валꙗт сѧ -валꙗѭ сѧ -валꙗш сѧ несв Валям се, търкалям се ꙇ падъ на ꙁем валѣаше сѧ пѣнꙑ тѣштѧ М Мк 9.20 З А СК по стнѣ  нꙑнꙗ камен свꙙто валꙗтъ сꙙ по ꙁем С 294.30—295.1 Изч М З А СК С Гр κυλίομαι [вар. κυλιάω] валѣт сѧ Нвб Срв валям се ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ Валявица ж МИ ЖЧ,ГРБМДП