Старобългарски речник
вакъхъ 
вакъхъ м ЛИ Вакх — римлянин, християнин, умр. мъченически в Сирия заедно със Сергий по времето на имп. Максимиан ок. 295 г. Пр. на 7 октомври мⷺца октоⷠ҇ ж҃ стѹю мⷱкѹ серћѣ  вакха А 122b 10 не ѫꙁоѭ родьства. нъ вѣроѭ. і любовѭ дховъноѭ съподобле стаа мка. серћѣ. ꙇ вакъха. братра бꙑт СЕ 10b 12 Изч А СЕ Гр Βάκχος вакхъ