Старобългарски речник
вавѵлоньскъ 
вавѵлоньскъ -ꙑ прил от МИ Вавилонски, който се отнася до гр. Вавилон  ѿ дда до прѣселенѣ вавілонꙿскааго. родовъ г҃ꙇ҃ те А Мт 1.17 СК на рѣцѣ авлоньстѣ. тѹ сѣдхомъ ї плакахомъ сѩ помѩнѫвъше сона СП 136.1 Срв. К7а 30 С418.21 егупꙿтьст ꙁнове ѹбо. нмъже сѫтъ хѹждъш. вавулоньскꙑѧ оноѧ пештьнцꙙ С 172.30—173.1 А СК СП К С Гр [τῆς] Βαβυλῶνος Βαβυλώνιος авлоньскъ вавулоньскъ вавілонꙿскъ Нвб вавилонски ВА АР РБЕ