Старобългарски речник
вавѵлонъ 
вавѵлонъ същ МИ Вавилон — град в Месопотамия, столица на Вавилония от ХIХ в. пр.н.е помѣнѫ равъ і вавѹльна съвѣдѫштаа мѩ СП 86.4 Срв. Е27а 3 авле отрокꙑ въ авлонѣ. свѣтлѣшѧ плодъ ꙁемънꙑхъ СЕ 13а 14 ꙇногда шелъ есі въ вав(...) К 7а 26 де вь вавулонъ нъгда С 418.17 Изч Е СП СЕ К С Гр Βαβυλών авлонъ вавѹльнъ вавулонъ вавлонъ Нвб Вавилон МИ ВА ЕтМл Срв вавилония ’бъркотия’ ж Дюв МлБТР РРОДД