Старобългарски речник
бѣство 
бѣство ср Бягство молте же сѧ да не бѫдетъ бѣство ваше ꙁмѣ М Мт 24.20 ЗI, А, СК. Срв. Мк 13.18 М З бѣствѹ сѧ ѩт τρέπομαι εἰς φυγήν Побягна, обърна се в бягство въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ С 466.6 Изч М З А СК С Гр φυγή Нвб Срв бягство