Старобългарски речник
бѣст сѧ 
бѣст сѧ -бѣшѫ сѧ -бѣсш сѧ несв 1. Обхванат съм от ярост како л можаахѫ сътрьпѣт народѹ бѣсꙙштѹ сꙙ С 442.19—20 овꙑ же вьнѣ ꙁатворшꙙ сꙙ по трѹдѣхъ велкꙑхъ по несьвѣдьнꙑхъ. потѣхъ  тꙙжьцѣ рат оно. на стъство бѣсꙙшт сꙙ С 374.21 врагъ ... жвѣштмъ о боꙁѣ своѭ ꙁавстѭ бѣсꙙ сꙙ наслѣтъ С 519.18 2. За психически болен — обхванат съм от безумие, буйствувам, беснея дъщ моꙗ ꙁѣло бѣстъ с СК Мт 15.22 ꙁѣло лютѣ бѣсꙙштъ сꙙ юноша прведенъ бꙑстъ къ блаженѹѹмѹ антоню С 171.16—17 беꙁѹмл҄ь же  бѣсꙙ сꙙ бѫдѫ подобьнъ тебѣ аште ... бѣсомъ поклон҄ѫ сꙙ С 183.5 на новъ мѣсѧцъ бѣст сѧ σεληνιάζομαι Лунатик съм помлѹі сна моего. ꙗко на новъ мѣⷰ҇ бѣстъ с СК Мт 17.15 СК С Гр δαιμονιάω μαίνω λυσσάω Нвб бесня се Дюв Срв вбеся се, вбесявам се ОА ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ беснея, бесувам [се], беснувам, беснота ж беснотия ж беснеене ср беснуване ср МлБТР РБЕ беснея ОА НГер МлБТР