Старобългарски речник
бѣгат 
бѣгат -бѣгаѭ -бѣгаш несв 1. Бягам, тичам намьнкъ ... оставлѣатъ овъцѧ  бѣгаатъ М Йо 10.12 тъгда сѫште въ іюде да бѣгаѭтъ на горꙑ М Мт 24.16 ЗI А СК Б се ѹдалхъ сѩ бѣгаѩ СП 54.8 текѫште бѣгаахѫ акꙑ огн҄емъ пакꙑ гонм С 39.21 вьс отъ ѹжасеньꙗ ... на хлѣвнꙑ горѣ вьꙁлѣꙁошꙙ. правъднꙑ же ѹѹвъ плштъ бѣгаѭштхъ. пꙑтааже кꙑ ꙁвѣтъ сьмꙙтеньꙗ того С 566.1 Образно. нъ вждѫ рее того агг҄елꙑ окрьсть стоѧштꙙ вждѫ сльньце бѣжꙙште С 437.27 2. Избягвам, отбягвам, страня от нещо бѣгате любодѣꙗнѣ. въсѣкъ бо грѣхъ ... кромѣ тѣлесе естъ Е 2б 14 дажд емѹ не въ тъще тщ (!). нъ въ стнѫ бѣгат вꙿсѣкоѩ ꙁълобꙑ СЕ 81b 16 бѣга сласт акꙑ лꙗ еꙁавел С 351.13 въꙁда мѹ нарѣ цѣсарь глагол҄ꙙ. мра  съвъкѹпьнꙗ бѣгаш. да бѣгат т отъ свꙙтꙑхъ цръкъвъ вел҄ѫ С 200.11 М З А СК Б Е СП СЕ С Гр φεύγω ἀποδιδράσκω φυγαδεύω Нвб бягам ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ бèгам ДА Срв Бяга МИ Бежан МИ Бежанци МИ СНМБ Бежанище МИ БС,ЕРГ Бежаново МИ ВК, Мя