Старобългарски речник
бꙑть 
бꙑть -ꙗ ср 1. Съществуване, битие, живот отъ несѫщхъ въ бꙑте. вꙿсе бголѣпъное словомь съставль СЕ 56b 18 гі бже нашъ. сътворе вꙿсѣ. отъ небꙑтѣ въ бꙑте СЕ 8b 5 гю помолмъ сѧ ... ѡ бꙑть намъ ѣко не бꙑт. въ гроꙁное правьдвое съшестве СЕ 60b 1 велка ѹбо естъ тваръ нбо отъ небꙑтъѣ въ бꙑтье бмь пріꙁъвана К 9b 35 раꙁно стоѧштꙙѧ ѹдꙑ. въ дно събъравъш ...  не бꙑвъшааго въ бꙑт прведъш С 317.12 2. Възникване, сътворение бже сꙑ прѣжде вѣкъ. съвѣдъ прѣжде бꙑтѣ хъ СЕ 18b 2—3 вѣдꙙ с вьса прѣжде бꙑтꙗ мъ С 305.4 СЕ К С Гр τὸ εἶναι γένεσις бꙑт бꙑтье бꙑте Нвб битие ОА ВА ЕтМл ЕтБАН МлБТР БТР АР РБЕ