Старобългарски речник
бꙑлꙗ 
бꙑлꙗ м неизм Обикновено в обръщение — Знатни господарю, Ваша светлост слꙑшавъ же комсъ ... ѹбоꙗ сꙙ ... і глагола мѫенкъ. не бо сꙙ бꙑлꙗ. се бо ѹже ꙁмьрѫтъ С 230.1 вдш л бꙑлꙗ. ьст ваш. како ... ꙁмьрѣшꙙ С 230.7  ставꙿш протвѫ комісѹ гласомъ ловѣьскомъ глагола ... се же вѣдꙑ бѫд бꙑлꙗ. ꙗко рабъ ... отъмьштенъ бѫдетъ С 233.20 Изч С Гр πατρίκιος. В прабълг. надписи Βοιλας, Βοιλα, Βοηλας, Βουληα, Βωυλε и др. От прабълг boila, buila Вж. при рьгѹбꙑлꙗ Нвб