Старобългарски речник
бꙑль 
бꙑль -ꙗ ср 1. Растение, трева мѣсто ... посꙑпано каменмь ... порасть бꙑлмъ многомъ  трьнїмꙿ С 217.21 спръва бо ꙁемьꙗ не свомъ стъствомъ проꙁꙙбень въꙁдраст бꙑл С 495.21 2. Билка, лечебно растение тѹ прьвѣ враь бꙑл прлагатъ С 251.4 да аште не ра прѧт бꙑлꙗ на помоштъ. не враево то съгрѣшен С 414.4—5  ста крьстъ многосльнаꙗ сла ... бꙑл беꙁвештьно С 428.6 ꙁмнꙑѧ ꙗꙁвꙑ цѣлꙙтъ. с тѣхъ ꙁемьѭште цѣльбьнаꙗ бꙑлꙗ. растворьше внам ꙗꙁвънꙑм С 430.16 пода(т) ѫꙁнкѹ ... покааньꙗ бꙑль С 522.16 не могꙑ н ходт. н трьпѣт прлагамааго бꙑлꙗ къ ногама С 564.24 сѫпротвьно ѩꙃ бꙑль ἀντιφάρμακον Противоотрова, лекарство, лек мрьтвьць мрьтвьцемъ враъ. ꙗꙁвенꙑ многоболѣꙁньнꙑмъ ловѣкомъ. сѫпротвъно ѧꙁ бꙑл С 436.29 Изч С Гр βοτάνη φάρμακον ἔμπλαστρος бл Нвб билье ОА ВА МлБТР ЕтМл билие НГер ДА биле ВА НТ АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Билян МИ Биляник МИ ВК, Мя Билян дол МИ БС, ЕРГ Билянска махала МИ Билка МИ СНМБ Билка ЛИ Бильо ЛИ Билев ФИ Бильов ФИ СтИл,РЛФИ