Старобългарски речник
бѹкꙑ 
бѹкꙑ -бѹкъве ж Рабош, четала; пръчка или дъсчица, на която с резки се отбелязват сметки и под тꙑ колцѣмь длъженъ ес. онъ же рее сътомь корецъ пьшенцѧ.  гла емѹ прм бѹкъв твоѩ  напш осмь десѧть М Лк 16.7 З. Срв.Лк 16.6 М Изч М З Гр γράμμα Нвб буки остар НГер РБЕ буке ’ малко нещо или нещо словесно’ само ед МлБТР Срв буква ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ