Старобългарски речник
брѣꙁьнъ 
*брѣꙁьнъ м Месец април (...)енъ. мⷮа (д)н()е. л҃. дⷩе [Курц, Вайс, с. 292, бел. под линия] А 145b 18 Изч А Нвб брезен МлБТР ЕтМл брезен ’месец март’ ВА