Старобългарски речник
брѣгъ 
брѣгъ м Бряг, склон, стръмнина ѹстръм сѧ стадо вьсе по брѣгѹ въ море М Мт 8.32 З А СК ста с пр брѣѕѣ М Йо 21.4 З А аще л ес посъланъ цѣмь.  прмѧталъ сѧ вьнеꙁаапѫ. л ꙇꙁ морѣ. ꙇл ꙇꙁдрѣкꙑ. л ꙇꙁ брѣгъ ... ѹбо сѧ вьпльщенааго ба СЕ 54b 4—5 не ѹ скѹсьнъ бꙑвъ тоѧ пꙋстꙑн҄ꙙ ...  ꙁаблѫдвъ въ беꙁпѫтънꙑѧ брѣгꙑ ꙁаде.  не обрѣтъ кѫдѹ съвратт сꙙ къ пештерѣ С 289.17 Образно. есо раді съмѧте сѧ. помꙑшлѣѭ ѣко по толіцѣ ѹені въ какъ брѣгъ себе въвръгъ не юѣше К 3b 4 ꙇ не помнітъ ні дрѹжъбꙑ. ні обꙑаѣ ... нъ ослѣпі оі ѹма нашего. ѣкоже въ тъмѣ тако творітъ нꙑ ході(т) ꙇ въ брѣгꙑ метаетъ К 4b 18 М З А СК СЕ К С Гр κρημνός αἰγιαλός ό᾿ϑη ό᾿χϑος χεῖλος λαγγάς Нвб бряг ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл АР ЕтБАН БТР РБЕ ДА брег Дюв ДА Срв Бряг МИ Бряговец МИ Брегово МИ Брежани МИ СНМБ Брего МИ Брегой МИ Брегойте МИ ВП,ТО Белия брег МИ Високия брег МИ КП,МИБелосл Брегот МИ АС,ТУС Брегалница МИ ЙИв,БСМ Червен бряг МИ Брягов ФИ Брегов ФИ СтИл,РЛФИ