Старобългарски речник
брьньнъ 
брьньнъ -ꙑ прил същ брьньн м мн οἱ π´ηλινοι Хората, смъртните [според религиозното предание — направените от пръст, от земя] не отъбѣжтъ грѣшьною дланью нашею. не отъбѣгатъ отъ сѫжденꙑхъ пръстъ нашхъ.  не сътьретъ брьньнꙑхъ творьць С 506.23 Изч С Нвб бренен остар ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ бренний ВА