Старобългарски речник
брьвьно 
брьвьно ср Греда то же вдш сѫецъ въ оцѣ братра твоего. а бръвъна еже естъ въ оцѣ твоемь не юеш М Мт 7.3 З, А, СК. Срв.Лк 6.41 М З л како рееш братрѹ твоемѹ. остав  ꙁъмѫ сѫецъ ꙁ оесе твоего. ꙇ се бръвъно въ оцѣ твоемь М Мт 7.4 З А л како можеш решт братрѹ твоемѹ. братре остав да ꙁъмѫ сѫецъ же естъ въ оцѣ твоемь. самъ бръвъна въ оцѣ твоемь не вдѧ. лцемѣре. ꙁъм пръвѣе бръвъно ꙁ оесе твоего М Лк 6.42 З. Срв.Мт 7.5 Изч М З А СК Гр δοκός бръвъно брьвꙿно брьвно брьвъно Нвб бръвно НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР ДА бревно книж остар ВА МлБТР РБЕ Срв бръв м ДА бръв ж диал МлБТР БТР РБЕ ДА бров м ДА бървен м ДА