Старобългарски речник
бръꙁо 
бръꙁо нареч Бързо, скоро  акꙑ на прѣславъно ѹдо теаахѫ. колко брьꙁо народ. ꙗкоже отьрват дрѹгъ дрѹга С 125.25 Изч С Гр ἐν τάχει брьꙁо Нвб бръзо диал остар ВА НТ НГер ДА бързо ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН ДА Срв бъ̀рзом ДА бърго ДА Бързина МИ ВМик Бързиня МИ Бързина МИ ХСпр Бръзей МИ Бръзина МИ КП,МИБелосл Бърза ЛИ Бързо ЛИ Бързой ЛИ Бързѐ ЛИ Бръзицов ФИ Бързаков ФИ Бързанов ФИ СтИл,РЛФИ Бързикови ФИ АС,ТМО