Старобългарски речник
братотвор҄ень 
братотвор҄ень -ꙗ ср Побратимяване мⷧ҇о ѧ а҃ на братротворене СЕ 9b 20 Изч СЕ Калка от гр ἀδελφοποίησις братротворене Нвб братотворение. МлБТР ЕтМл