Старобългарски речник
братосътвор҄ень 
братосътвор҄ень -ꙗ ср Побратимяване мⷧ҇о на братосътворене СЕ 9а 20 Изч СЕ Калка от гр ἀδελφοποιΐα братосътворене Нвб Срв братотворение