Старобългарски речник
братолюбь 
братолюбь -ꙗ ср Братска любов да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ. братолюбе. беꙁмⷧве. съмотрене. говѣне. ꙇ поѹене. бжемъ словесемъ СЕ 92а 1 ѹобраꙁ вь немь добродѣанѣ. ꙇстнꙿно творт ... благовѣре. братолюбе. ꙇ послѹшане СЕ 94b 9—10 Изч СЕ Калка от гр φιλαδελφία братролюбе Нвб братолюбие книж остар ВА МлБТР БТР РБЕ