Старобългарски речник
брань 
брань -ꙗ ср Състезание, борба  ꙗкоже се вьлаꙁꙙште въ бран въкѹпѣ мена своꙗ глагол҄ѫтъ.  на мѣсто бо бьранꙗ въстѫпаѭтъ. такожде же  с С 86.13, 14 Изч С Гр ἄϑλησις ἀγωνία бьран Нвб брание остар ВА Срв бранение, браняние, браненье, бранене ВА МлБТР