Старобългарски речник
бракъ 
бракъ м Брак, брачен съюз сь бо їѡсфъ ... ьстъномъ бракомꙿ женвъ сꙙ прѣжде.  родвъ сꙑнꙑ страда подрѹжꙗ  жвѣаше въ стотѣ С 246.14 отъ дѣвꙑ ꙁде їс. велко ѹдо бракъ прѣт С 428.13 родтелꙗ же мѹ сего не вѣдѫшта съвѣтъ о брацѣ твораста.  прведъша оженста С 25.18 Брачно тържество, сватба. ꙇ въ трет день бракъ бꙑстъ въ кана галлесцѣ М Йо 2.1 З А О бракъ ѹбо готовъ естъ. а ꙁъван не бѣшѧ достон М Мт 22.8 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 4 ꙇ шедъше раб т на пѫт. събърашѧ вьсѧ ѩже обрѣтѫ ... ꙇ сплъншѧ бракъ въꙁлежѧштхъ М Мт 22.10 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 11—12 Образно. ое га нашего сха. блв раба твоего ... въ дховнꙑѩ бракꙑ. ꙇ съподоб  СЕ 94b 24 М З А СК О Е СЕ С Гр γάμος νυμφών γάμοι Нвб брак ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА