Старобългарски речник
брада 
брада -ꙑ ж Брада ѣко хріꙁъма на главѣ. съходѩштеї на брадѫ ароновѫ СП 132.2 твоего сего. постргаѭща кꙑкꙑ главꙑ своеѩ. ꙇл брадѫ своѭ ... вꙿсѣм даръм твом ѹкрас  СЕ 8b 14 брада же мѹ акꙑ топрьво брадѣѭштꙋ свьтѣаше сꙙ С 142.8 постржень брадѣ πωγωνοκουρία Подстригване на брадата — религиозен обред при встъпване на момчето в юношеска възраст моⷧ҇ на постржене брадѣ СЕ 8b 24 СП СЕ С Гр πώγων γένειον Нвб брада ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА